3 Adımda Reiki Hakkında Bilgilendirme

3 Adımda Reiki Hakkında Bilgilendirme

3 Adımda Reiki Hakkında Bilgilendirme

Reiki Nedir?

Reiki Japonya kökenli bir kelime olup; enerjinin aktarılmasıyla birlikte ruhsal ve fiziksel manada iyiye gitmeyi amaçlayan bir sevgi yoludur.  Rei’nin kelime anlamı; ‘’ruhsal bilgelik’’, ki’nin kelime anlamı ise; ‘’yaşam gücü’’ olmaktadır. Reiki, evrensel yaşam enerjisidir. Dr. Mikao Usui (1865 – 1926) ile başlayan bir şifa ve ruhsal gelişme enerjisi sistemdir.

Reiki enerjisi, Mikao Usui’ye Kurama Dağında 21 günlüğüne inzivaya çekildiği esnada gelmiş, yani aktarılmıştır. Bu enerji, kanallık bilgisi ile ilk olarak Dr. Mikao Usui’ye verilmiştir. 1922’de bu Mikao Usui, enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo’da bir klinik açmıştır. 

Reiki, Tanrısal sevgisiyle bütüne yönelik, sonsuz zekanın parçası ve içinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, hiçbir ayırım gözetmeksizin, ancak tekâmül sınırlarına uygun bir şekilde, bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh dengesini düzenler ve aynı zamanda yaşam enerjisinin kapasitesini çoğaltır. Böylece, zihinsel ve fiziksel katmandaki hem mevcut rahatsızlıklar giderilecek (tekamül sınırları içinde) hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma imkanı sağlanacaktır. Ruhsal katmanda evrensel bütünlük getirir.

Master Usui, reiki verme çalışmasını yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. Bu öğretim, anadolu şifacılığından aşina olduğumuz “El vermek” kelimesi gibi algılanabilir.

Mikao Usui, bu kanallık bilgisini öğrencilerine aktararak, yani inisiye ederek; onların da reiki uygulayıcısı olmasına, daha da açaçak olursak kendilerine ve başkalarına reiki vermesine ön ayak olmuştur. Uygulayıcı, şifaya kanallık ederek uyguladıkları kişiye yaşam enerjisini aktarırlar. Usui’nin vefatından sonra öğrencilerinden biri olan Fizik Profesörü Chujiro Hayashi, 1938 yılında bu sistemi Hawai’ye götürerek buradaki öğrencisi Havvayo Takatayı öğretmenliğe inisiye etmiştir. Takata, sistemin batıda yayılmasına neden olan kişidir. 22  kişiyi öğretmen olarak yetiştirdikten sonra, Takata 1980’de aramızdan ayrılmıştır.

Sayısı şu an 1 milyonu bulan Batı’daki Reiki pratisyenlerinin büyük çoğunluğu bu yirmi iki kişinin öğrencileridir ve hepsi Takata’ya, Hayashi’ye ve Usui’ye bağlanırlar. 

Reiki İsminin Japonca bir kelime olması, sistemin Uzak Doğu-Japon eğitimi olduğunu, hatta belli bir dine mensup olduğunu düşündürse dahi, reiki içinde çok fazla şey barındırır. Coğrafya, kültür ve zaman fark etmeksizin, evrensel enerjini,  kozmik yaşam enerjisini fark ettiren ve aktaran bir yöntemdir. Bir din veya inanç ile ilişkili olmayan, basit ve zararsız bir şekilde uygulanan bir enerji çalışmasıdır. Reiki uygulayıcıları ve reikiyi deneyimleyen kişi, herhangi bir dini ve kültürel yaklaşımdan uzak, evrensel bir frekansta şifa çalışmasına dahil olmuş olur.

Reiki Ne için Kullanılır?

Reiki; fiziksel, zihinsel ya da duygusal problemlerin herhangi birinde veya üçüne birden uygulanabilir. Reiki, gideceği yeri bilir ve yönlendirilmeye ihtiyaç duymaz. 1. seviyenin sadece fiziksel rahatsızlıkları şifalandırma alanı olduğunu da ekleyelim. Gerçekleştirilen çalışmalara göre; oluşan enerji dengesizliklerini veya olumsuz enerji blokajlarını çözüme kavuşturmak adına eksik kalan enerji bedenini karşılayıp, tamamlayarak; bilinç farklılığı yöntemiyle ruhsal ve fiziksel rahatlamayı oluşturabilmenin başlangıcını sağlamaktır. Çakraların ideal dengesinde çalışmasını sağlar.

Laboratuvar alanında gerçekleştirilen deneylerde, reiki uygulanan hastaların ruhsal yaşam enerjisinin daha pozitif, yani frekansının daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır.

Reiki, 2021 olarak günümüzde birçok hastane tarafından bütünleyici tedavi olarak tanımlanan, Dünya Sağlık Örgütünün markajında bir sistemdir. Reiki evrensel bir enerji olarak bilindiği için; enerjisiyle birçok kişinin kendinde bulunan olumsuz enerjiyi şifalandırabileceği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınmış ve kabul edilmiş bir yöntemdir. İlim ile bilim bir araya gelerek, Reiki’yi kabul edilir kılmıştır.

Reiki Seviyeleri Nelerdir?

Reiki, 3 seviyeden oluşur. 1. seviye, 2. seviye ve 3. seviye yani Reiki Master seviyesi olarak isimlendirilir. 1 ve 2 uyumlamasını aynı anda veren öğretmenler olmakta birlikte, yenibironline olarak tercihimiz Reiki 1 uyumlamasının tek başına verilmesidir. Öğrenci, 1. seviye enerjisinin tatlı ve yumuşak dokunuşunu hissedip, enerji ile tanıştıktan sonra, zamanı geldiğini hissettiğinde 2. seviye uyumlaması alabilir. 3. seviye ise, öğretmenlik ve Master’lık seviyesidir. Zamanının geldiğini hisseden 2. seviye uygulayıcısı, bu seviyeye uyumlanabilir. 3A ve 3B şeklinde verilir.  

Reiki 1. Seviye Nedir?

Reiki eğitimi, tıpkı ilk defa Usui’den diğer uygulayıcılara aktarılması gibi; bu eğitimi almış uzman kişiler/öğretmenler aracılığı ile verilmektedir. Toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar hem birbirlerini tamamlarlar bir yandan da birbirlerinden bağımsızlardır.

Reiki 1. Seviye, reiki master tarafından insiyasyon yani anadolu şifacılığından aşina olduğumuz el verme mantığında öğrenciye aktarılır. Enerji tüm kainatı sarabilen sonsuz bir şey olduğu için, öğretmen ile öğrencinin yanyana olması şart değildir. Bu metaforik olarak kullandığımız el verme tanımı, uzaktan da olabilmektedir.

1. seviye İnisiye (uyumlanma) sonrası kendinize ve başka bir kişiye nasıl uygulama yapacağınız size gösterilir. Tarihçesi, nasıl yapılacağı, yöntemi, standart el pozisyonları gibi benzeri başlıklar da bu seviyede öğretilir. Sistem, elinizdeki çakraların açılması ve sevgi ile doldurulmasıdır. Sevgiden oluşan bir enerjidir. 

1. seviye inisiyesinden sonra kendinize ve başkasına reiki verebileceksiniz. Fiziksel bedene ve fiziksel hastalıklara, çiçeklere, eşyalara ve hayvanlara evrensel yaşam enerjisi verebileceksiniz.

Animal Reiki
Hayvanlara Reiki Vermek

Reiki 1. Seviye eğitimi şu başlıkları kapsar:

 • Nedir?
 • Nasıl Çalışır?
 • Reiki Tarihi, Mikao Usui
 • Enerji Bedeni, Aura ve Çakralar Kullanımı
 • Kendine ve Başkalarına Şifa Verme
 • Bireysel İnisiyasyon
 • Katılımcıların Sorularının Cevap Bulması
 • Sertifika

Reiki 1. seviye eğitimi/uyumlaması için buradan başvuru yaparak inisiye alabilirsiniz.

Reiki 2. Seviye nedir?

Reiki ikinci adımına uygulayıcı, zamanı geldiğini hissettiğinde geçebilir. Bu adımda biraz daha derine inilir. Örneğin mental çalışmalar ile enerjinizi uzağa gönderebilirsiniz. Ayrıca duygusal katmanda şifa da verebilirsiniz. Birinci seviyede bel fıtığı, baş ağrısına çalışabilirken; ikinci seviyede öfke problemi, depresyon gibi konulara da reiki verebilirsiniz. Bunun yanında çeşitli semboller size öğretilir. Uzağa gönderme sembolü ile, fiziksel olarak yanınızda olmayan kişilere reiki verebilirsiniz.

Reiki ökült bir sistemdir. Kutsal geometriyi kullanır. Kutsal Geometri düzlemindeki semboller, uygulayıcılar tarafından aynı niyet ile defalarca, defalarca kullanılmıştır. Bu sebeple her bir sembol yüksek niyet, güçlü enerji taşır. Bir şeyi defalarca, binlerce defa aynı kalpten niyet ve yükleme ile söylediğinizde, o şeyin gücü ne kadar yüksek olur değil mi? Bir de bunun farklı kişiler tarafından çok defa gerçekleştirildiğini düşünün. Tabi, bu farklı kişiler, mutlaka 2. seviyeye kadar uyumlanmış kişiler olmalıdır.

2. seviye bandına yani kanalına uyumlanmayan kişiler, sembolü kullansa bile sembol çalışmaz. Semboller kutsaldır, ve internet olmadan önce sadece 2. seviye uygulayıcıları arasında gizli idi. Şimdi bu semboller açığa çıksa da, sevgiye dair olan niyet her zaman bakidir ve sevgi enerjisi çok güçlüdür, semboller hala saf ve temizdir. 2. seviyesinde, semboller ile nasıl çalışmalar gerçekleştirmeniz gerektiği hakkında bilgiler verilir. Kısaca eğitim başlıkları şu şekildedir:

 • Reiki 2. Seviye Tanımı
 • Sembollerin Kullanımı
 • Kendimize ve Başkalarına Enerji Gönderme
 • Duygusal ve Zihinsel Şifa Uygulamaları
 • Bireysel İnisiyasyon
 • Katılımcıların Sorularının Cevap Bulması
 • Sertifika

Reiki 2. seviye eğitimi/uyumlaması için buradan başvuru yaparak inisiye alabilirsiniz.

Reiki 3. Seviye nedir?

Reiki 3. seviye, Usui Reikiyi tamamlama adımı olmaktadır. Bu adım her insanda farklı bir süreçte ilerler. 3. seviye, “Reiki” olmak anlamına gelir. Bu her ne kadar eğitmenlik kısmını içerse de esas önemli olan nokta, evrensel yaşam enerjisinin gücünün en yüksek potansiyele ulaşmasıdır.

2. seviyede öğrenilen genişleme ile, kişi 3. seviye ile Usui Reiki’deki potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmeye adım atar. Koşulsuz sevginin, kalp merkezinin, sonsuz zekanın bütünleyici genişliğini, birliği deneyimler.

Reiki Master Saf Sevgi Bandı
Reiki Master Saf Sevgi Bandı

Tüm bu süreç tekamül sınırları içerisinde en doğru zamanda gerçekleşecektir. Eğer 3. seviyeye uyumlandıysanız, nasibinizde varmış ve zamanı gelmiş demektir. Reiki size kucak açıyor, sizi çağırıyor demektir. Sonsuz sevgiye çağrıldığınızda, pratiklerinizin ve önceki seviye deneyimlerizin faydası olarak;, bu çağrıyı duyacak durumdasınızdır. Zihin sesi ile kalbin çağrısını gözlemleyebilecek seviyedesinizdir. İnsan olmanın kusurlu mükemmeliğinde; zihin her daim araştırmak, sormak, sorgulamak ister. Olaylara yaklaşımında, duruma kaotik yapısını da taşımaya meyillidir. İşte Master’lığa adım atmada; bu bandın genişliğini pratik ve çalışmaları ile içselleştiren kişi, reiki olur. 3. seviye uyumlaması sadece bir giriştir. Dönüşüm, çaba ve pratik ile kendini gerçekleştirir.

Usui Reiki 3. Seviyede, 3a seviyesi ve 3b seviyesi olarak bilinen seviyelerin birlikte uyumlanması gerçekleşir. Yani 3. seviye uyumlaması ile Reiki Master/Teacher hakkı kazanılmış olur.

 Kısaca eğitim başlıkları şu şekildedir:

 • Master Sembolü Kullanımı
 • Master seviyesini anlamak
 • Ders Malzemeleri ve Notları Hazırlama
 • Master Sembolüne İnisiyasyon
 • Uyumlama Yapmayı Öğrenmek
 • Usui Reiki Master Sertifikası

Reiki 3. seviye eğitimi/uyumlaması için buradan başvuru yaparak inisiye alabilirsiniz.

Reiki Ellerle Şifa
Reiki Ellerle Şifa

Reiki herkes içindir. “Ben şifacı olamam, şifa vermek için yeterince iyi bir insan değilim, şifa vermek için yeterince günahsız değilim, şifa vermek için yeterince sağlıklı değilim, şifa vermek için kutsal bir insan değilim, ben seçilmiş bir insan değilim yalnızca seçilmiş kişiler şifaya kanal olabilir” gibi düşünceler, öğrenci adaylarının aklından geçebilmektedir.

Burada önemli olan, bu seslerin bilgisizlikten geldiğini ve egomuzun sesleri yani zihin katmanından yükselen sesler olduğunu bilmemizdir. Oysa herkes için olduğu bilgisini öğrendiğimizde, evrensel sisteme güvenmeyi seçeriz.

İnsan olarak, insan olmanın kusurlu yanını kabul etmeliyiz, yani zihnimizin çalışma prensibini kabul etmeliyiz. Bu sistem, zihin ötesi bi yerdedir. O, sonsuz zekanın sevgisidir. Evrenseldir. Bu sebeple hasta, yaşlı, genç herkes bu kanallığa uyumlanabilir. Eğitime dahil olabilmeniz için, saatlerce süren meditasyonlar tecrübesine veya uygulamasına, çeşitli tekniklere ihtiyacınız yoktur. Daha önce meditasyon yapmış, yoga yapmış veya çeşitli enerji çalışmaları gerçekleştirmiş olmanıza da gerek yoktur. Zamanın geldiğini hissetmeniz yeterlidir. Nasibinizde varsa, öğretmene ulaşacaksınızdır. Nasibinizde varsa, zihnin tüm doğal yapısındaki analitik yaklaşımın, sorgulama ve şüphelere rağmen; kalbinizden yükselen sese kulak vereceksinizdir. Reiki sizi bulacaktır. Onun anlaşması ruhunuzladır. Kalbin olduğu yerde zihne alan kalmaz.. 

Reiki sistemindeki öğretmenden-öğrenciye inisiyasyon şeklinde kanallık aktarımı olarak gerçekleştirilen eğitimde, çeşitli kanallarınız açılmış olur. Sadece bir kez aktarım gerçekleştirdikten sonra hayatınız boyunca bu enerjiyi kullanma şansı elde edebilirsiniz. Enerjiyi kullanarak; tatlı, güvenilir, yumuşak, etkili, ferah, güçlü, şefkatli ve emniyetli enerjiyi hissedebilirsiniz. Korku enerjisinden, sevgi enerjisine yükselebilirsiniz. Doğal bir enerji ile hem kendinize, hem de çevrenizdekilere iyilik yapmak, çiçeklerinize, hayvanlarınıza, eşyalarınıza pozitif enerji vermek istiyorsanız Reiki bunun için en uygun yöntemdir.

Ayrıca, bu güzel sistem hakkında kapsamlı bilgiyi reiki yaşam sayfasından da öğrenebilirsiniz.